GeoPreVi 2015 |May 8 – 9, 2015|


The objective of the symposium is to create an opportunity for researchers, professionals, students and postgraduate students from Romania and abroad, to present the latest research findings and to be a useful opportunity to exchange ideas.
The conference starts with general (plenary) session and later continues with presentations organized on different sessions. The conference topics are:
1. Standarde profesionale și management educațional (calificări, competențe, diseminarea cunoștințelor, metode moderne de instruire etc.)
2. Achiziția și administrarea informației spațiale (geodezie, gravimetrie, fotogrammetrie, teledetecție, cartografie, GIS etc.)
3. Măsurători geodezice inginerești (măsurători inginereşti, analiza deformaţiilor, măsurători subterane etc.)
4. Metode moderne de evidenţă şi evaluare a proprietăţilor (cadastru, publicitate imobiliară, soluţii GIS aplicate în evidența proprietăților, evaluare imobiliară etc.)
5. Masa rotundă “Determinarea geoidului pe teritoriul României – trecut, prezent și viitor”
6. Tineri cercetători (doctoranzi, masteranzi, studenți)

 

ORGANIZING COMMITTEE

President Prof. dr. ing. Gheorghe BADEA - UTCB
Vice-president S. l. dr. ing. Doina VASILCA - UTCB

Members Conf. dr. ing. Caius DIDULESCU - UTCB
                Conf. dr. ing. Ana-Cornelia BADEA - UTCB
                Conf. dr. ing. Adrian SAVU - UTCB
                S. l. dr. ing. Valentin DANCIU - UTCB
                S. l. dr. ing. Marin PLOPEANU - UTCB
                S. l. dr. ing. Dragos BADEA - UTCB
                S. l. dr. ing. Alexandru CĂLIN - UTCB
                S. l. dr. ing. Aurel NEGRILĂ - UTCB
                S. l. dr. ing. Constantin CHIRILA - UTGAI
                S. l. dr. ing. Ersilia ONIGA - UTGAI
                S. l. dr. ing. Paul DUMITRU - UTCB
                Asist. dr. ing.Tudorel CLINCI - UTCB
                Asist. dr. fiz. Cristina RADU - UTCB
                Asist. dr. ing. Alexandra DREGHICI - UAI
                Lucia SMARANDACHE - ANCPI
Secretary Asist. drd. ing.Daniela RĂBOJ - UTCB


SCIENTIFIC COMMITTEE
Members
Prof. dr. ing. Petre Iuliu DRAGOMIR - UTCB
Prof. dr. ing. Johan NEUNER - UTCB
Prof. dr. ing. Dumitru ONOSE - UTCB
Prof. dr. ing. Constantin COŞARCĂ - UTCB
Prof. dr. ing. Constantin MOLDOVEANU - UTCB
Prof. dr. ing. Nicolae DIMA - UPET
Prof. dr. ing. Gheorghe NISTOR - UTGAI
Prof. dr. ing. Maricel PALAMARIU - UAI
Prof. dr. ing. Carmen GRECEA - UPT
Prof. dr. ing. Raluca MANEA - USAMV Buc.
Prof. dr. Mircea ORTELECAN - USAMV Cluj
Col. Ing.Marin ALNIȚEI - DTM
Conf. dr. ing. Aurel SĂRĂCIN - UTCB
Conf. dr. ing. Constantin BOFU - U.T. Iasi
Conf. dr. ing. Ioel VEREȘ - UPET
Conf. dr. ing. Octavian BĂDESCU - UTCB
Prof. dr. ing. Athanassios STYLIADIS - Salonic
Prof. dr. ing.Vasilis PAGOUNNIS - Atena
Prof. dr. ing.Hans Berndt NEUNER - Viena
Prof. dr. ing.Volker SCHWIEGER - Stuttgart
Conf. dr. ing. Livia NISTOR LOPATENCO - U.T. Moldova
 


 

Gallery